Fəaliyyət dairəmiz

Mikro sahibkar

İşçi sayı: 1-10 nəfər

İllik gəliri : ig ≤ 200k

Kiçik sahibkar

İşçi sayı: 11-50 nəfər

İllik gəliri : 200k < ig ≤ 3 000k

Orta sahibkar

İşçi sayı: 51-250 nəfər

İllik gəliri : 3 000k < ig ≤ 30 000k

İri sahibkar

İşçi sayı:  251 nəfərdən artıq

İllik gəliri : 30 000k< ig

Sektorlar

Xidmət

Ticarət

İstehsal

Tikinti

Xidmətlərimiz

Vergi uçotu

Vergi və digər hesabatların tərtib edilməsi üçün uçotun aparılması.

Daha ətraflı

Hesabatlar

Büdcə planlaması və daxili hesabatların şirkətin tələb və istəklərinə uyğun hazırlanması.

Daha ətraflı

Maliyyə uçotu

Beynəlxalq maliyyə standartlarına uyğun uçotun aparılması.

Daha ətraflı

Əmək haqqı

Qanunvericilik cərçivəsində əmək haqqı hesablamaları və kadr işlərinin aparılması.

Daha ətraflı

Konsaltinq

Vergi və maliyyə uçotu üzrə məsləhət xidmətləri.

Daha ətraflı

Avtomatlaşdırma

Uçotun və prosesin asanlaşdırılması üçün bütün mexaniki işlərin tam avtomatlaşdırılması.

Daha ətraflı

Seçiminizi düzgün

və zamanında edin.
Bizimlə əlaqə